درباره ما

تاریخچه

رقص نوعی هنر نمایشی است که متشکل از توالی های هدفمند حرکت انسان است. این حرکت ارزش زیبایی شناختی و نمادین دارد و توسط مجریان و ناظران در فرهنگ خاصی به عنوان رقص شناخته می شود.

یک تمایز مهم بین زمینه های رقص تئاتری و مشارکتی تعیین می شود.

  • کلاس ها
  • استودیو
  • صحنه
  • جوایز
من می رقصم زیرا هیچ حسی در دنیا
از حرکت دادن یک قطعه موسیقی و اجازه دادن به از بین رفتن بقیه جهان وجود ندارد.

مربیان

جنیفر اسمیت
مربی سالسا
آماندا اندرسون
مربی باله
ملانی براون
مربی هیپ هاپ
8kرقاص
27مربی
5+جایزه
94رویداد
16کلاس

خبرنامه

در لیست پستی ما مشترک شوید و همیشه از رویدادها و خطبه های ما به روز شوید.